Enviaments, devolucions i pagaments

MODALITATS DE COMANDA I PREU

Els clients tenen la possibilitat de fer totes les seves comandes des del lloc web unmonagranel.cat. Cada client declara amb plena capacitat per a usar targetes de crèdit i que té fons suficients per a cobrir tots els costos resultants de la compra de productes a través de Un Món a Granel.
En fer clic en el botó “Pagar” durant el procés de compra, el client declara acceptar totalment totes aquestes Condicions Generals de Venda.
Les dades registrades per Un Món a Granel constitueixen la prova de les transaccions realitzades entre Un Món a Granel i els membres de la seva Comunitat Privada. Un Món a Granel confirmarà la teva comanda enviant un correu electrònic.
La informació contractual es presenta en espanyol i es confirmarà a tot tardar en el moment del lliurament.
Tots els impostos estan inclosos en els preus dels nostres productes, però no inclouen els costos de transport.
Un Món a Granel es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran segons les tarifes vigents en el moment del registre de les comandes (subjecte a disponibilitat del producte), excepte el manifest d’un error tipogràfic.
Els productes continuen sent propietat del proveïdor fins al moment en què s’hagi produït el pagament total del preu.
Un Món a Granel es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol membre amb el qual tingui un litigi.

DISPONIBILITAT

Un Món a Granel farà tot el possible per a complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes. En cas de no disponibilitat del producte després que s’hagi realitzat la comanda, s’informarà el client per correu electrònic de la cancel·lació de la comanda. Com a resultat d’aquesta demanda, la velocitat de devolució en el compte bancari del client dependrà del tipus de targeta bancària i les condicions de cada banc. Aquests terminis s’especifiquen novament en la clàusula “Lliurament”.

MÈTODES DE PAGAMENT

Pagament amb targeta

Les normes de compra es realitzen per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa i Mastercard. El preu de compra es carregarà al compte bancari del client, dins dels 4 dies a partir de la data de la comanda i això es considerarà efectiu després de la confirmació d’acord amb el compte bancari del nostre client.
En el cas que el TPV (Terminal de Punt de Venda) informe de la denegació de la targeta, la comanda es cancel·larà automàticament, informant el client d’aquesta cancel·lació en línia.

SEGURETAT

Per la seva seguretat, Un Món a Granel ha confiat el sistema de pagament amb targeta de crèdit a una passarel·la de pagament.

Les dades bancàries ingressades es xifren i transmeten de manera segura als servidors del banc i, posteriorment, es verifiquen amb el banc emissor per a evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d’ingrés de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (*Secure *Socker *Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i efectius disponibles actualment, gràcies al qual cap tercer tindrà accés a través d’Internet a aquesta informació respecte a les dades bancàries ingressades pel client.

Només el Banc i *PayPal tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Un Món a Granel no coneix ni registra aquesta informació durant la transacció de pagament.

ENVIAMENT

El proveïdor enviarà els productes al magatzem de distribució, des d’on aniran els productes, la destinació final dels quals serà l’adreça que estableixi el comprador. Cada vegada que s’envia una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic.

Les despeses de transport seran a càrrec del comprador.

La comanda de compra corresponent a la comanda estarà disponible a Un Món a Granel, una vegada que es confirmi el pagament, que es pot veure a través de l’enllaç: “Les meves comandes”, des de l’emissió del correu electrònic. Aquesta ordre de compra original inclou les despeses d’enviament i l’IVA.

Un Món a Granel sol·licitarà als seus clients que triïn el lloc de lliurament, especificant la seva adreça, oficina o centre on desitgen lliurar el producte. El termini de lliurament oscil·la entre 24 i 72 hores hàbils.

Un Món a Granel informarà el client de la sortida de la comanda del magatzem de distribució, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.

Cada lliurament es considera realitzada des de la provisió del producte al client per part del transportista, materialitzada pel sistema de control utilitzat pel transportista. Correspon al destinatari verificar la comanda en el moment del lliurament i després fer totes les reserves i reclams que semblin justificats, inclosa la possibilitat de rebutjar el paquet, si es va obrir o si té signes evidents de deterioració.

Les reserves i queixes han de dirigir-se a Botiga o per correu electrònic a l’adreça info@unmonagranel.cat. 

DEVOLUCIONS

Tots els productes venuts poden retornar-se durant 14 dies a partir de la data de lliurament, de conformitat amb les disposicions de la Llei de Comerç Minorista espanyol.

Prèviament, el client ha d’indicar la seva intenció per correu electrònic. Un Món a Granel respondrà mitjançant un altre correu electrònic especificant les instruccions precises per a la devolució del producte.

Les despeses de devolució seran a càrrec del client.

El reemborsament al compte del client com a resultat d’aquesta devolució es realitzarà dins dels 7 dies posteriors a la recepció dels béns per Un Món a Granel.

La devolució no pot tenir lloc en cap cas si els productes subministrats estan clarament subjectes a ús.

Els productes han de retornar-se degudament protegits, en el seu embalatge original, en perfecte estat (no danyats ni tacats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació. S’enviaran al lloc especificat per Un Món a Granel en les instruccions precises per a la devolució del producte enviat per correu electrònic.

En el cas que el proveïdor no hagi acceptat la devolució perquè s’entén que el producte estava destinat a ser utilitzat, romandran en el magatzem de distribució perquè el client els reculli, per un període no superior a trenta dies des de la seva devolució.

Tampoc es retornaran els paquets que no continguin elements adjunts que identifiquin al remitent (número de comanda, nom, adreça…).

Les despeses i riscos relacionats amb la devolució del producte seran a càrrec del remitent, qui haurà d’enviar-los de manera segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfectes condicions.

A través de Un Món a Granel pot fer reemborsaments dels productes comprats per la quantitat d’aquests. Una vegada que s’hagin rebut els productes retornats, Un Món a Granel verificarà que estiguin en bones condicions i procedirà al pagament de la suma pagada menys els costos d’enviament, independentment de la suma del producte retornat.

Qualsevol persona que retorni el seu producte rebrà un correu electrònic informant-lo de la suma del seu reemborsament.

GARANTIA

Les garanties i els serveis postvenda es regiran pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris. D’acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i a l’usuari productes que estiguin d’acord amb el contracte, responent-li de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i l’usuari tenen dret a reparar el producte, el seu reemplaçament, la reducció de preu o la terminació del contracte.

RESPONSABILITAT, LITIGI I LEGISLACIÓ APLICABLE

Un Món a Granel O no pot ser considerat responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de desproveïment o falta de disponibilitat del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, de serveis postals i mitjans de transport i/o comunicacions, inundacions o incendis. En cas de litigi, el client serà dirigit per prioritat a Un Món a Granel per a obtenir una solució amigable.

Els tribunals de Madrid són els únics competents. Les presents condicions generals de venda s’interpretaran en espanyol i es duran a terme de conformitat amb la legislació espanyola. Qualsevol desacord que pugui sorgir a causa de la seva validesa, la seva interpretació o la seva execució es presentarà als Tribunals de Madrid, als quals es fa una atribució de competència expressament exclusiva.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE 

Un Món a Granel es reserva el dret de modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, eliminar o agregar els continguts i serveis proporcionats a través d’ell i la forma en què apareixen presentats o situats en els seus servidors.

L’usuari ha d’acceptar aquests canvis cada vegada que es realitza una compra a través de la pàgina Un Món a Granel.

Els membres de la “Comunitat privada de Un Món a Granel” que no estiguin d’acord amb les modificacions de les condicions generals, han de notificar-lo i, a partir de la data que entrarà en vigència la nova versió, han de deixar d’usar els serveis Un Món a Granel. En el cas que algun dels termes de les condicions generals fos il·legal o inaplicable, quedarà nul i sense efecte i s’aplicarà els acords per les parts i, en defecte d’això, el que s’estableix en el Codi Civil espanyol.